นำกลับมาใช้ใหม่
ในกระเบื้องของเรา

เศษกระจกจากอุตสาหกรรม
เศษกระจกจากแหล่งวัตถุดิบในท้องถิ่น ถูกนำมาใช้เป็นวัตถุดิบสำคัญในสูตรเนื้อกระเบื้องที่นี่

เศษแก้วจากครัวเรือน
ผลิตขึ้นจากกระบวนการรีไซเคิลขวดแก้ว เป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบที่สำคัญในส่วนผสมของน้ำเคลือบเซรามิค.

Crunching_Machine

“อีทรี” เครื่องบดขนาดมินิของเรา
เครื่องบดเศษแก้ว, กระจก ทำหน้าที่ลดขนาดขวดแก้วให้เป็นผงขนาดเล็ก. “อีทรี” สร้างขึ้นโดยการพัฒนาของหจก.บริลไทล์ สามารถผลิตผงแก้วรีไซเคิลได้กว่า 0.8 ตัน/วัน ตั้งแต่ปี คศ. 2010

ผลิตขึ้นจากวัตถุดิบที่ยั่งยืน
วัสดุแก้วรีไซเคิล มีจุดหลอมเหลวต่ำ มีคุณสมบัติ ช่วยลดอุณหภูมิในการเผากระเบื้อง และช่วยลดการใช้พลังงาน.
เรานำแก้วเหลือใช้ เช่นขวดแก้ว เศษกระจก มาผ่านกระบวนการแปรรูป เพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเนื้อกระเบื้อง มากกว่า 30% ในทุกๆ 1 ตันของวัสดุรีไซเคิล ทดแทนการนำวัตถุดิบจากธรรมชาติมาใช้มากกว่า 1.3 ตันและยังสามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศ จากการหลอมแก้วขึ้นมาใหม่ได้ 315 กิโลกรัม.