ผลิตขึ้นด้วยมือ โดยช่างฝีมือ

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจากบริลไทล์ ใช้กรรมวิธีการแบบดั้งเดิม ผลิตขึ้นด้วยมือ ในจังหวัดลำปาง ทางภาคเหนือของประเทศไทย. กระบวนการชุบน้ำเคลือบ, การตกแต่งดิน รวมถึงขั้นตอนการติดลวดลาย วางสีกระเบื้อง ทั้งหมดเกิดขึ้นโดยช่างฝีมือที่ผ่านการฝึกฝนและประสบการณ์.

เราเคลือบกระเบื้องด้วยกรรมวิธีการผลิตแบบดั้งเดิม แผ่นต่อแผ่น เพื่อให้แน่ใจว่ากระเบื้องทุกแผ่น มีผิวเคลือบท่ีสวยงาม สมบูรณ์ก่อนนำไปผ่านกระบวนการเผาเคลือบ. กระเบื้องทุกแผ่นจึงสวยงามและมีเอกลักษณ์ในตนเอง ไม่ซ้ำกัน!

การสั่งผลิตกระเบื้องแบบคละสี เป็นเรื่องง่ายๆ

เราจัดวางสีกระเบื้อง ตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ บริการปรับเปลี่ยน, วางลวดลายสี ย่อหรือขยายลวดลายเพื่อให้ลงตัวกับพื้นที่ของคุณ แผ่นต่อแผ่น ในตำแหน่งที่ถูกต้องและรวดเร็ว. ทำให้การผลิตกระเบื้องแบบพิเศษนั้นทำได้ง่ายดาย และไม่มีขั้นต่ำในการสั่งซื้ออีกด้วย.