RETRO TR01-2

RETRO TR01-2

CODE: RETRO-TR01-2

LEVEL: STANDARD MIX | IRIS PAETAI, BAMBUSA

GLAZE: METALLIC, IRIS

REMARK: